Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Dėl lietuvos respublikos VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO patvirtinimo

 

2017 m. kovo  d. Nr.
Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras