Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS 1930 M. KONVENCIJOS DĖL PRIVERSTINIO AR PRIVALOMOJO DARBO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

 

2019 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos
67 straipsnio 16 punktu bei 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m.              d. dekretą Nr.       , ratifikuoja 2014 m. birželio 11 d. Ženevoje priimtą Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas