ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO

 

2023 m.   d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   nusprendžia:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komitetą iš 10 (dešimties) narių:

1.1. Jonas Bartkus;

1.2. Diana Cibulskienė;

1.3. Asta Lesauskienė;

1.4. Zakiras Medžidovas;

1.5. Pranas Nainys;

1.6. Simona Potelienė;

1.7. Gintautas Sitnikas;

1.8. Saulius Stasiūnas;

1.9. Irena Vidžiūnienė;

1.10. Aurimas Žvinys.

2. Skirti:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininku (-e) ...;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotoju (-e) ... .

3. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komitetą iš 7 (septynių) narių:

3.1. Roma Janušonienė;

3.2. Rima Juškienė;

3.3. Gintautas Lukošaitis;

3.4. Justas Niauronis;

3.5. Vilius Puronas;

3.6. Antanas Sireika;

3.7. Martynas Šiurkus.

4. Skirti:

4.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininku (-e) ...;

4.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotoju (-e) ... .

5. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą iš 4 (keturių) narių:

5.1. Irina Barabanova;

5.2. Gediminas Beržinis Beržinskas;

5.3. Vytautas Juškus;

5.4. Jovita Vičienė.

6. Skirti:

6.1Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku (-e) ...;

6.2Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju (-e) ... .

7. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetą iš 10 (dešimties) narių:

7.1. Malikas Agamalijevas;

7.2. Vladas Artūras Balsys;

7.3. Egidijus Jankauskas;

7.4. Virginijus Kinčinaitis;

7.5. Irmantas Kukulskis;

7.6. Violeta Laugalienė;

7.7. Juozas Pabrėža;

7.8. Nijolė Prascevičienė;

7.9. Stasys Trijonis;

7.10. Edvardas Žakaris.

8. Skirti:

8.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku (-e) ...;

8.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoju (-e) ... .

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras