ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D.  SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO  

 

2022 m.                               d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti, kad Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonių planas, kuriam pritarta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 2 punktu, būtų pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras