Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ĮSIGYTI IR NUOMOTIS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. T1-20

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2.1 papunkčiu,  Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-274 „Dėl Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 6 ir 7 punktais, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Leisti Prienų rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka:

1.  įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 35 000 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu);

2nuomotis (60 mėn.) pagal veiklos nuomos sutartį tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio nuomos kaina ne didesnė kaip 400 Eur per mėn. (su pridėtinės vertės mokesčiu).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras