Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 802 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1.   straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seime sudaromos nuolatinės Etikos ir procedūrų komisija, Peticijų komisija, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija ir kitos komisijos.“

 

2.   straipsnis. 802 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 802 straipsnį.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

 

Andrius Vyšniauskas

Jurgis Razma

Eugenijus Gentvilas

Aušrinė Armonaitė