Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ PAKEITIMO

 

2023 m.                             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 2 punktu, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1271
„Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perėmimo valstybės nuosavybėn ir sutikimo
reorganizuoti viešąją įstaigą Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą
Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Mažeikių greitosios medicinos
pagalbos centrą, viešąją įstaigą Plungės rajono greitosios medicinos pagalbą, viešąją įstaigą
Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Raseinių rajono greitosios medicinos
pagalbos stotį, viešąją įstaigą Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centrą, viešąją įstaigą
Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Šiaulių greitosios medicinos
pagalbos stotį, viešąją įstaigą Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centrą, viešąją
įstaigą Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centrą, viešąją įstaigą Klaipėdos greitosios
medicininės pagalbos stotį, viešąją įstaigą Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją
įstaigą Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį, viešąją įstaigą Greitosios
medicinos pagalbos stotį“, atsižvelgdama į pasirašytą Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų, perduodamų valstybės nuosavybėn, perdavimo ir priėmimo aktą Nr.A1-6, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-276 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsniu, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020-10-23 raštą Nr. 1.16-361 (1.2) „Dėl atstovo delegavimo“, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos 2020-10-27 raštą Nr. 01-02-1480 „Dėl stebėtojų tarybos sudėties“, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro 2020-11-10 raštą Nr. S-267 „Dėl atstovo delegavimo į stebėtojų tarybą patikslinimo“, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro 2020-11-10 raštą Nr. S-148 „Dėl atstovo delegavimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2020-11-24 raštą Nr. SS-93 „Dėl protokolo išrašo pateikimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2020-11-25 raštą Nr. SS-94 „Dėl kandidatų teikimo stebėtojų tarybai sudaryti“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Sudaryti šias Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas:

1. Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos stebėtojų taryba:

1.1. Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

1.2. Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

1.3. Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

1.4. Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

1.5. Virginija Juškienė, Šiaulių centro poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Kelmės filialo paskirta atstovė.

2. Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba:

2.1. Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

2.2. Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

2.3. Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

2.4. Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

2.5. Audronė Norkuvienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Darbo tarybos paskirta atstovė.

3. Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro stebėtojų taryba:

3.1. Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

3.2. Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

3.3. Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

3.4. Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

3.5. Ona Žymantienė, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro bendrosios praktikos slaugytoja ir gydomojo masažo specialistė, Darbo tarybos paskirta atstovė.

4. Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro stebėtojų taryba:

4.1. Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

4.2. Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

4.3. Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

4.4. Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

4.5. Arvydas Urbonavičius, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro informatikos specialistas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.“

 

Savivaldybės meras