Projektas XIIIP-4350(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.249 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.           Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 3.249 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3.249 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

5) vaiko  aplinkos ir globos (rūpybos) vietos pastovumas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas