Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO PASKELBIMO

 

2018 m.                        d. Nr.  

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi,  10 straipsnio 3 dalimi n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad referendumas vykdomas 2019 m. gegužės 26 d..

 

3 straipsnis.

Pateikti referendumui šį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tekstą:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

 Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis

Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

    

           

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas taikomas eiliniams ir pirmalaikiams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas“

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                   

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

1.       Ramūnas Karbauskis

2.       Arūnas Gumuliauskas

3.       Guoda Burokienė

4.       Vida Ačienė

5.       Valius Ąžuolas

6.       Mindaugas Puidokas

7.       Aurelijus Veryga

8.       Dainius Gaižauskas

9.       Robertas Šarknickas

10.   Saulius Skvernelis

11.   Vytautas Rastenis

12.   Juozas Varžgalys

13.   Kęstutis Smirnovas

14.   Raimundas Martinėlis

15.   Juozas Rimkus

16.   Aušra Papirtienė

17.   Kęstutis Mažeika

18.   Aurimas Gaidžiūnas

19.   Gediminas Vasiliauskas

20.   Kęstutis Bacvinka

21.   Arvydas Nekrošius

22.   Aušrinė Norkienė

23.   Agnė Širinskienė

24.   Dainius Kepenis

25.   Virgilijus Poderys

26.   Valerijus Simulik

27.   Stasys Jakeliūnas

28.   Andriejus Stančikas

29.   Virginijus Sinkevičius

30.   Eugenijus Jovaiša

31.   Petras Valiūnas

32.   Lauras Stacevičius

33.   Gintautas Kindurys

34.   Viktoras Pranckietis

35.   Andrius Palionis

36.   Antanas Vinkus

37.   Levutė Staniuvienė

38.   Antanas Baura