Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ DĖL SEIMO NARIO ARTŪRO SKARDŽIAUS GALIMO INTERESŲ KONFLIKTO  BEI GALIMAI GAUTOS ASMENINĖS NAUDOS DARANT POVEIKĮ SEIMO, VYRIAUSYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMAMS

 

 

 

2017 m.………………………d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Suteikti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai (toliau – Komisija) Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus ir pavesti atlikti parlamentinį tyrimą l Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams.

 

2 straipsnis.

Įpareigoti Komisiją:

1) nustatyti, ar 2005 metais AB „Lietuvos energija“ skelbtą konkursą dėl Šilutės rajone numatyto plėtoti vėjo jėgainių parko prijungimo prie elektros tinklų sąlygų pagrįstai laimėjo daugiau kaip dvigubai mažesnę kainą nei du konkurentai pasiūliusi bendrovė ir ar A. Skardžius galėjo daryti įtaką to konkurso rezultatams?

2) nustatyti ar atitinka tikrovę teiginys, kad Seimo narys Artūras Skardžius ar jo šeimos nariai gauna pajamas iš žemės nuomos Šilutės rajono Čiūtelių kaime, kai galutinis žemės naudotojas yra toje vietovėje įsteigto vėjo jėgainių parko konkurso laimėtoja ir eksploatuotoja UAB „Naujoji energija”, o nuomos kaina yra keliasdešimt kartų didesnė nei kitiems žemės savininkams mokama kaina;

3) nustatyti, ar A.Skardžiaus ar jo šeimos narių sudarytose žemės nuomos sutartyse įrašyta žemės nuomos kaina keitėsi, o jei keitėsi, tai dėl kokių priežasčių ir ar A. Skardžius asmeniškai nedarė įtakos valstybės institucijoms, kad padidėtų elektros energijos supirkimo, o tuo pačiu ir žemės nuomos kaina;

4) nustatyti, ar A. Skardžius tinkamai deklaravo savo privačius interesus, nuslėpdamas faktą, jog galutinis žemės naudotojas yra vėjo jėgainių parką eksploatuojanti bendrovė;

5) nustatyti, ar A. Skardžius buvo nusišalinęs nuo balsavimų bei svarstymų Seimo plenariniuose, Seimo komitetų ar komisijų posėdžiuose, kai juose buvo svarstomi klausimai, susiję su atsinaujinančia ar vėjo energetika, ar teikė šiomis temomis siūlymų, ar jie buvo priimti;

6) nustatyti, ar A. Skardžius kaip nors dalyvavo ar teikė siūlymus įrašant į šiuo metu galiojantį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą Specialiųjų Tyrimų Tarnybos požiūriu ydingą nuostatą, jog verslininkai savo lėšomis jūroje atlikę PAV dėl vėjo jėgainių parkų statybos įgyja teisę reikalauti be konkurso statyti toje teritorijoje vėjo jėgainių parką;

7) nustatyti,  ar A. Skardžius gavo asmeninės naudos iš tų sprendimų, kuriuos priimant jis galimai asmeniškai dalyvavo ar paveikė kitų institucijų sprendimus kaip asmuo ar Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos vadovas;

8) nustatyti, ar atitinka rinkos sąlygas ir Lietuvos Respublikos įstatymus A.Skardžiaus žmonos ir Maskvoje registruotos ribotos atsakomybės bendrovės „Tradicija-L“ valdomos įmonės „Daugų sala“ sandoris dėl UAB „Kornelita“ pardavimo ir ar nėra apsimestinio sandorio požymių, kai buvo brangiai sumokėta už įmonę, kuri nedisponavo žeme, o tik varganos būklės nusidėvėjusiais statiniais;

9) nustatyti, kokie fiziniai ar juridiniai asmenys valdo Baltarusijos įmonę „Investenergostroj“, kuriai paskolą yra suteikę A.Skardžiaus šeimos nariai bei įsigiję tos įmonės akcijų, ar įgytų akcijų vertė atitinka investicijos dydį, kokie šių asmenų ryšiai su Seimo nariu A.Skardžiumi, ar tie ryšiai neturėjo įtakos Seimo nario parlamentinei veiklai.

 

 

 

 

3 straipsnis.

Pavesti Komisijai parlamentinį tyrimą atlikti ir išvadas bei pasiūlymus pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2017 m. lapkričio 10 d.

 

SEIMO PIRMININKAS

 

Teikia Seimo nariai:

1.   Eugenijus Gentvilas

2.   Virginijus Sinkevičius

3.   Rima Baškienė

4.   Viktoras Pranckietis

5.   Ingrida Šimonytė

6.   Jurgis Razma

7.   Arvydas Anušauskas

8.   Monika Navickienė

9.   Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

10. Gintarė Skaistė

11. Vytautas Kernagis

12. Paulius Saudargas

13. Sergejus Jovaiša

14. Arūnas Gelūnas

15. Aušrinė Armonaitė

16. Vytautas Juozapaitis

17. Virgilijus Alekna

18. Aušrinė Maldeikienė

19. Linas Balsys

20. Robertas Šarknickas

21. Arvydas Nekrošius

22. Darius Kaminskas

23. Antanas Baura

24. Petras Valiūnas

25. Vytautas Bakas

26. Lauras Stacevičius

27. Rūta Miliūtė

28. Laurynas Kasčiūnas

29. Mykolas Majauskas

30. Edmundas Pupinis

31. Kazys Starkevičius

32. Žygimantas Pavilionis

33. Jonas Varkalys

34. Naglis Puteikis

35. Bronislovas Matelis

36. Andrius Navickas

37. Rimantas Jonas Dagys