LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL DANGUOLĖS BUBLIENĖS ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PAREIGŲ

 

 

2023 m.             d. Nr. XIV-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio antrąja dalimi, 115 straipsnio 4 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. kovo 21 d. dekretą Nr. 1K-1265 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Danguolę Bublienę iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų“, n u t a r i a:

1 straipsnis.

A t l e i s t i Danguolę Bublienę iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų, paskyrus ją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininke.

 

2 straipsnis.

N u s t a t y t i, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. kovo 27 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas