LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai,

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai,

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai,

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos,

Lietuvos transporto saugos administracijai,

valstybės įmonei „Regitra“,

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai,

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui,

asociacijai „ITS Lietuva“,

Lietuvos savivaldybių asociacijai

 

 

 

2017-12-            Nr.

 

 

 

DĖL ĮSAKYMO „DĖL SAVIVALDŽIŲ AUTOMOBILIŲ BANDYMŲ IR DALYVAVIMO VIEŠAJAME EISME SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Įsakymo projektas parengtas siekiant įgyvendinti 2017 m. gruodžio 7 d. priimtą Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 20 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), kurio tikslas – atsižvelgiant į šiuo metu tobulėjančias automobilių valdymo technologijas, apibrėžti sąvoką „savivaldis automobilis“, išplėsti sąvoką „transporto priemonės vairavimas“, nustatyti pagrindinius savivaldžio automobilio dalyvavimo viešajame eisme principus ir paskirti institucijas, atsakingas už savivaldžių automobilių bandymus keliuose.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldžių automobilių sritis yra nauja ir besivystanti automobilizmo sritis, todėl Įsakymo projektu siūloma nustatyti tik esminius savivaldžių automobilių saugos reikalavimus. Dalis reikalavimų jau nustatyta Įstatyme. Manytina, kad Įstatymo ir Įsakymo projektu siūlomų reikalavimų turėtų pakakti eismo saugai užtikrinti. Be to, pažymėtina, kad perteklinių reikalavimų nustatymas galėtų turėti neigiamą įtaką savivaldžių automobilių plėtrai Lietuvoje, todėl rengiant Įsakymo projektą buvo stengiamasi išvengti neesminių reikalavimų.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir visi suinteresuoti asmenys 7 darbo dienas nuo Įsakymo projekto paskelbimo gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Įsakymo projekto.

Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento (l. e. direktoriaus pareigas Vladislavas Kondratovičius, tel. 239 2893, el. p. [email protected]) Saugaus eismo skyriaus (vedėjas Vidmantas Pumputis, tel. 239 3890, el. p. [email protected]) vyriausiasis specialistas Dmitrijus Bialas (tel. 239 3937, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA. Įsakymo projektas, 3 lapai.

 

D. Bial, tel. (8 5) 239 3937, el. p. [email protected]

 

Susisiekimo viceministras

 

 

 

Paulius Martinkus