Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS BENDROSIOS AVIACIJOS ERDVĖS SUSITARIMO RATIFIKAVIMO

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos
67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio antrąja dalimi ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2023 m. sausio 20 d. dekretą Nr. 1K-1220, ratifikuoja 2021 m. lapkričio 15 d.
Briuselyje priimtą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas