Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533

39 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 39 straipsnį, išdėstant taip:

Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritoriją nustato apklausos iniciatorius, atsižvelgdamas į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo narė                                                                                                                  Gintarė Skaistė