Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 490 „DĖL REGIONINIŲ PARKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Gražutės, Krekenavos, Panemunių, Rambyno, Salantų, Sirvėtos regioninių parkų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas 

 

 

 

Aplinkos ministras