Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

 

NUTARIMAS

DĖL  MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ–SUVALKAI RUOŽO NUO SANKRYŽOS SU KRAŠTO KELIU NR. 130 KAUNAS–PRIENAI–ALYTUS IKI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS

 

 

 

20__ m. _________ __ d. Nr.      

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 11.1.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pradėti rengti valstybei svarbaus projekto magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

2. Nustatyti šiuos planavimo tikslus:

2.1. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;

2.2. numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

3. Paskirti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją teritorijų planavimo organizatore.

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministras