LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Katės ir šunys privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre. Kiti gyvūnai augintiniai gali būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre.“

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

1.    Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                               Kęstutis Mažeika