Projektas

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, PERKANČIŲ–PARDUODANČIŲ ŽALIĄ PIENĄ IR PREKIAUJANČIŲ PIENO GAMINIAIS, NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO XII-1907 PAPILDYMO 31 STRAIPSNIU  IR 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2015 m                             d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 31 straipsniu

Papildyti Įstatymą 31 straipsniu:

 

31 straipsnis. Ūkio subjektų superkamo žalio pieno kainos nustatymas

1. Įpareigoti žalią pieną superkančius ir perdirbančius subjektus mokėti žalio pieno pardavėjams ne mažiau kaip 165 eurus už toną bazinių rodiklių pieno.

2. Įpareigoti ūkio subjektus - tarpininkus, mokėti žalio pieno gamintojams, parduodantiems žalią pieną ne mažiau kaip 130 eurų už toną bazinių rodiklių pieno.

3. Leisti žemės ūkio kooperatyvams, kurių veiklos pajamos sudaro ne mažiau kaip 50 procentų iš veiklos su savo kooperatyvo nariais, nustatyti 1 tonos žalio pieno bazinių rodiklių supirkimo kainą, kooperatyvo valdybos sprendimu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 12 straipsnio papildymas 7 ir 8 dalimi, o 7-13 dalis laikyti atitinkamai 8-15 dalimis

Papildyti Įstatymą 7 ir 8 dalimis

7. Už šio įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų reikalavimų nevykdymą pirmą kartą, bauda skiriama  vieno procentinio dydžio nuo metinės apyvartos.

8. Už šio įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytų reikalavimų pakartotiną nevykdymą, bauda sudaro du procentus nuo metinės apyvartos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šio įstatymas įsigalioja nuo priėmimo dienos ir galioja iki 2017 m. sausio 1d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

Teikia Seimo nariai:                                                    

Jonas Kondrotas        

Ričardas Sargūnas (pasirašė 2016-03-22)

Raimundas Markauskas (pasirašė 2016-03-22)

Vilija Filipovičienė (pasirašė 2016-03-22)

Darius Ulickas (pasirašė 2016-03-22)

Dangutė Mikutienė (pasirašė 2016-03-22)