Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS KARAIMŲ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. XIV‑148 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos karaimų metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijos, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Akcinei bendrovei Lietuvos paštas, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai „Motobaltija“, Lietuvos karaimų kultūros bendrijai, Lietuvos karaimų religinei bendruomenei, Vilniaus universitetui dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Panevėžio miesto savivaldybei, Trakų rajono savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Kultūros ministras