Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMo projektas

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Vidaus sandoris gali būti sudaromas, kai yra tenkinamos šio straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos ir yra bent viena iš šių sąlygų:

 

1) vidaus sandoris yra sudaromas dėl atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo, taip pat maitinimo paslaugų teikimo ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose;

 

2) perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma įsigyti tą patį pirkimo objektą gaunant didesnę ekonominę ir/ar socialinę naudą už pinigus;

 

3) yra būtina užtikrinti viešąjį interesą, paslaugos teikimo nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą ir perkančioji organizacija gali šias aplinkybes pagrįsti.“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:                                                                                      

 

Jonas Jarutis

Guoda Burokienė

Aušrinė Norkienė

Juozas Varžgalys

Gintautas Kindurys

Valius Ąžuolas

Zenonas Streikus

Tomas Tomilinas

Vytautas Rastenis

Aurimas Gaidžiūnas