Projektas Nr. XIVP-2305(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196

6, 23 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                             d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 4 punktu:

4) tvirtina mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijas;“.

2. Buvusį 6 straipsnio 4 punktą laikyti 5 punktu.

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Savivaldybių tarybos nustato ir pagal poreikį periodiškai atnaujina mažos taršos zonas miestuose, turinčiuose kurorto arba kurortinės teritorijos statusą ar daugiau negu 50 tūkst. gyventojų, atsižvelgdamos į mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijas, valstybinio aplinkos oro monitoringo ir (ar) savivaldybės aplinkos oro monitoringo duomenis savivaldybių teritorijose.“

 

3 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 35 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Savivaldybių tarybos ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 1 d. nustato šio įstatymo 23 straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka mažos taršos zonas miestuose.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

Teikia

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė