Projektas XII-4143(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2143 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2016 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas