ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

                                                                2023  m.               Nr. T-                                                               

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras