Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 73 STRAIPSNIo PAKEITIMO

 

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu ne mažesnė kaip 1/4 Seimo narių grupė raštu pareikalauja sudaryti laikinąją kontrolės ar tyrimo komisiją, spręsti dėl tokios komisijos sudarymo Seimas turi artimiausio posėdžio metu.“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Andrius Vyšniauskas

Jurgis Razma

Eugenijus Gentvilas

Aušrinė Armonaitė