Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS KARAIMŲ METAIS

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2022 m. sukanka 625 metai nuo didžiojo kunigaikščio Vytauto kvietimo karaimams įsikurti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje,

įvertindamas tai, kad Lietuvos karaimų bendruomenė yra Lietuvos, jos istorijos ir kultūros dalis,

siekdamas pažymėti Lietuvos karaimų istorijos ir kultūros 625 metų jubiliejų ir skatindamas Lietuvos visuomenę domėtis valstybės praeitimi, jos istorija ir kultūra nutaria:

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus Lietuvos karaimų metais.

2 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos karaimų metų programą ir ją patvirtinti;

2) numatyti lėšų 2022  metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintai Lietuvos karaimų metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia:

 

Arūnas Gumuliauskas

Emanuelis Zingeris

Ričardas Juška

Stasys Tumėnas

Irena Šiaulienė

Levutė Staniuvienė

Arvydas Nekrošius

Liudas Jonaitis

Eugenijus Jovaiša

Audronė Jankuvienė