Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2018 M. KOVO 15 D. NUTARIMO NR. XIII-1031 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

 

 

2018 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 132, 133 punktais:

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

 

132.

 

XIIIP-1878


Ligos  ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

Seimo nariai

 

Seimo nariai

 

133.

XIIIP-1853

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

Seimo nariai

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:           Seimo narys                                                                   Monika Navickienė