Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 106 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 106 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 106 straipsnį nauja ketvirtąja dalimi:

„Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo kitas veiksmingas teisinės gynybos priemones. Šios teisės įgyvendinimo terminą ir kitas sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.“

2. Buvusias 106 straipsnio ketvirtąją, penktąją ir šeštąją dalis laikyti atitinkamai penktąja, šeštąja ir septintąja dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

 

Seimo nariai

 

1.   Ramūnas Karbauskis

2.   Agnė Širinskienė

3.   Jonas Jarutis

4.   Eugenijus Jovaiša

5.   Arvydas Nekrošius

6.   Aušrinė Norkienė

7.   Egidijus Vareikis

8.   Povilas Urbšys

9.   Saulius Skvernelis

10. Arūnas Gumuliauskas

11. Juozas Rimkus

12. Dainius Gaižauskas

13. Dainius Kepenis

14. Algimantas Kirkutis

15. Lauras Stacevičius

16. Aušra Papirtienė

17. Gediminas Vasiliauskas

18. Antanas Baura

19. Zenonas Streikus

20. Raimundas Martinėlis

21. Darius Kaminskas

22. Rima Baškienė

23. Guoda Burokienė

24. Audrys Šimas

25. Petras Nevulis

26. Viktoras Rinkevičius

27. Petras Valiūnas

28. Aurimas Gaidžiūnas

29. Vytautas Rastenis

30. Levutė Staniuvienė

31. Stasys Jakeliūnas

32. Valius Ąžuolas

33. Rūta Miliūtė

34. Rimantė Šalaševičiūtė

35. Juozas Bernatonis

36. Gediminas Kirkilas

37. Andrius Palionis

38. Petras Čimbaras

39. Virginijus Sinkevičius

40. Irena Šiaulienė

41. Algirdas Butkevičius

42. Stasys Šedbaras

43. Rimas Andrikis

44. Česlav Olševski

45. Gintautas Kindurys (2018-01-02)