LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. (8~5) 266 3661, faks. (8~5) 266 3663, el. p. [email protected], http://am.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

Pagal sąrašą

 

 

 

 

2019-10-

Nr.

(14)-D8-

Į

 

Nr.

 

 

DĖL Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 22, 24, 27, 42, 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 271, 521 straipsniais ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. XII-459 8 straipsniO pakeitimo ir ĮSTATYMO papildymo 81 straipsniu ĮSTATYMo PROJEKTŲ

 

 

Parengėme ir teikiame išvadoms gauti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 22, 24, 27, 42, 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 271, 521 straipsniais įstatymo (toliau – projektas Nr. 1), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 8 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo (toliau – projektas Nr. 2) projektus ir susijusius dokumentus.

Projektas Nr. 1 parengtas siekiant nustatyti priemones, padedančias statinio projektą vertinantiems subjektams tiksliau įvertinti planuojamą statyti statinį ir statinio projektui turinčius pritarti subjektus, paskatinti visuomenę dalyvauti statybos procese, sugriežtinti projektuotojų, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo ir statinio projektą tikrinančių subjektų atsakomybę, atlikti techninio pobūdžio pakeitimus.

Projektu Nr. 2 siekiama suderinti statybos valstybinės priežiūros reglamentavimą su projekte Nr. 1 keičiamu statybos reglamentavimu.

Įstatymų projektais įgyvendinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.5.6 darbo „Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą“ 9 priemonė ir 2019 m. birželio 11 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2 „Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams“ rekomendacijos

Įstatymų projektais neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Įstatymų projektai nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Su visuomene numatoma konsultuotis skelbiant įstatymų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Projektus Nr. 1 ir Nr. 2 parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės (grupės vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 706 63585, el. p. [email protected]) vyresnysis patarėjas Dangyras Žukauskas, tel. 8 695 75986, el. p. [email protected].

PRIDEDAMA:

1. Projektas Nr. 1, 7 lapai.

2. Projekto Nr. 1 lyginamasis variantas, 7 lapai.

3. Projektas Nr. 2, 2 lapai.

4. Projekto Nr. 2 lyginamasis variantas, 2 lapai.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12, 22, 24, 27, 42, 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 8 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektų teikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.

6. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

7. Projekto Nr. 1 numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

8. Projekto Nr. 2 numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

9. Projekto Nr. 1 antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

10. Projekto Nr. 2 antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.

 

 

 

Aplinkos viceministras

Marius Narmontas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Žukauskas, 8 706 63577, el. p. [email protected]