Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SPRENDIMŲ DĖL BUVUSIŲ SODYBŲ ATSTATYMO GAMTINIUOSE IR KOMPLEKSINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR VALSTYBINIUOSE PARKUOSE PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 13 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

patvirtinti Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose priėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

 

Aplinkos ministras