Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO Nr. I-399

208 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2017 m.                             Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 208 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 208 straipsnio 1 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:

 

1. Seimo sesijos metu, kiekvieno ketvirtadienio Seimo rytinio plenarinio posėdžio pabaigoje Vyriausybės nariai 60 minučių atsakinėja į Seimo narių žodžiu užduodamus klausimus.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:

Rita Tamašunienė

Justas Džiugelis

Antanas Matulas

Kazys Starkevičius

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Algimantas Dumbrava

Aušrinė Norkienė

Asta Kubilienė

Aušra Papirtienė

Andrius Palionis

Rūta Miliūtė