Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRIZIŲ VALDYMO IR CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO VIII-971 40 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Papildyti 40 straipsnį 5 dalimi:

5. Ministras, atsakingas už jam pavestą valdymo sritį, kurioje veikia valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kita įstaiga, ūkio subjektas ar veiklos vykdytojas, kartu su ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu, pasikonsultavę su Lietuvos Respublikos trišale taryba, gali atidėti streiką teritorijose, kuriose paskelbta ekstremalioji situacija, siekdami pašalinti ekstremaliosios situacijos padarinius, bet ne ilgiau kaip iki ekstremaliosios situacijos atšaukimo. Sprendimas atidėti streiką, pasikonsultavus su Lietuvos Respublikos trišale taryba, turi būti peržiūrimas kas tris mėnesius.“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                            Algirdas Sysas