Projektas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

STRATEGINĘ REIKŠMĘ NACIONALINIAM SAUGUMUI TURINČIŲ ĮMONIŲ IR ĮRENGINIŲ BEI KITŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1132 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

2019 m.   kovo 14 d.                          Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. UAB „EPSO-G“.

2. „Lietuvos energija“, UAB.

3. „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

4. LITGRID AB.

5. AB „Energijos skirstymo operatorius“.

6. Nacionalinis investuotojas, numatytas Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme.

7. AB „Amber Grid“.

8. Paskirtasis tiekėjas, numatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme.

9. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

10. Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorius.

11. Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“.

12. Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

13. Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla.

14. Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“.

15. Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras.

16. Akcinė bendrovė Lietuvos paštas.

17. UAB „Geoterma“.

18. AB „Detonas“.

19. AB „Problematika‘‘.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo nariai:                                                                                                Viktoras Rinkevičius

 

                                                                                                                               Rimantas Sinkevičius

 

Valius Ąžuolas

 

Antanas Baura