Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės ir iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos gauti pensijų anuitetai;

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

LR Seimo nariai:

 

 

 

Tomas Tomilinas