Projektas

 

             

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS UNIVERSITETŲ METAIS

 

2021 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 1922 m. vasario 16 d. Kaune buvo įsteigtas Lietuvos universitetas, kuriame pirmą kartą buvo pradėtos universitetinės studijos lietuvių kalba ir kuris suvaidino reikšmingą vaidmenį plėtojant universitetinį aukštąjį mokslą visoje Lietuvoje;

įvertindamas visų Lietuvos universitetų indėlį į valstybingumo stiprinimą, šalies ūkio kūrimą, kultūros plėtotę, nacionalinės savasties supratimą ir visuomenės švietimą;

siekdamas sutelkti valdžios institucijas bei visuomenę siekiant puoselėti svarbiausią šiuolaikinės valstybės prioritetą – visuotinį švietimą, tautos išsilavinimą ir sumanumą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus Lietuvos universitetų metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2021 m. liepos 1 d. parengti Lietuvos universitetų metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2022 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Lietuvos universitetų metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                         Artūras Žukauskas