Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399

43 IR 62 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

 

2021 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Seimo komitetų sąrašas

Seime sudaromi šie komitetai:

1) Aplinkos apsaugos;

2) Ateities;

3) Audito;

4) Biudžeto ir finansų;

5) Ekonomikos;

6) Europos reikalų;

7) Kaimo ir maisto politikos;

8) Kultūros;

9) Nacionalinio saugumo ir gynybos;

10) Socialinių reikalų ir darbo;

11) Sveikatos reikalų;

12) Švietimo ir mokslo;

13) Teisės ir teisėtvarkos;

14) Užsienio reikalų;

15) Valstybės valdymo ir savivaldybių;

16) Žmogaus teisių.

 

2 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

62 straipsnis. Kaimo ir maisto politikos komiteto veiklos kryptys

Kaimo ir maisto politikos komiteto veiklos kryptys:

1) rengti žemės ūkio ir maisto pramonės veiklą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir teikti išvadas dėl komitetui nagrinėti perduotų projektų;

2) rengti ir nagrinėti pasiūlymus dėl Lietuvos agrarinės, kaimo ir maisto politikos formavimo, žemės ūkio mokslo ir mokymo krypčių nustatymo, tam reikalingų teisės aktų parengimo;

3) svarstyti ir teikti išvadas dėl Vyriausybės pateiktų įstatymų ir programų projektų, valstybės biudžeto projekto straipsnių, susijusių su žemės ūkio, maisto pramonės bei kaimo žmonių socialinių problemų sprendimu;

4) atlikti Lietuvos ūkį reglamentuojančių įstatymų projektų ekspertizę agrarinės, kaimo ir maisto politikos požiūriu ir teikti pasiūlymus bei išvadas;

5) atlikti žemės ūkio ir maisto pramonės institucijų parlamentinę kontrolę;

6) koordinuoti suinteresuotų valstybės institucijų ir kitų su kaimo ir maisto politika susijusių žinybų, įstaigų bei organizacijų darbą rengiant žemės ūkio ir maisto pramonės sistemos veiklą reglamentuojančių įstatymų projektus.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Viktoras Pranckietis

Jonas Gudauskas

Andrius Vyšniauskas

Vidmantas Kanopa

Raimundas Lopata

Arminas Lydeka

Gintautas Kindurys

Stasys Tumėnas

Kęstutis Mažeika

Vigilijus Jukna

Juozas Baublys