Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ

ĮSTATYMO NR. I-1863 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

 

2022 m. _________ __ d. Nr. ____

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863
11 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti susisiekimo ministrą Marių Skuodį, o jam negalint dalyvauti – susisiekimo viceministrę Agnę Vaiciukevičiūtę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė negali dalyvauti, Vyriausybei atstovauja viceministrė Loreta Maskaliovienė.

 

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

           

 

Susisiekimo ministras