Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO  AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2021 m. gegužės          d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 189 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba                     nusprendžia:

Pritarti akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras