Projektas XIIIP-5105(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 247 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.             d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 247 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 247 straipsnio 32 dalį ir ją išdėstyti taip:

32. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimų ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytos atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas