Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIV-30 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.         d. Nr. XIV-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisiją:

1) Eugenijus Gentvilas;

2) Vigilijus Jukna;

3) Asta Kubilienė;

4) Andrius Kupčinskas;

5) Mindaugas Lingė;

6) Bronislovas Matelis;

7) Vytautas Mitalas;

8) Jurgis Razma;

9) Julius Sabatauskas;

10) Vilius Semeška;

11) Algirdas Stončaitis;

12) Agnė Širinskienė.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisiją iš 9 narių“

 

 

 

3 straipsnis.

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis.

 

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisiją:

1) Morgana Danielė;

2) Irena Haase;

3) Andrius Mazuronis;

4) Algirdas Sysas;

5) Linas Slušnys;

6) Algis Strelčiūnas;

7) Tomas Tomilinas;

8) Arūnas Valinskas;

9) Jonas Varkalys.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma