Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1311

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Pastatams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, bei Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijoms statant ir (ar) rekonstruojant statinius ar įrenginius išnuomotame valstybinės žemės sklype šis straipsnis netaikomas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai