ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ CENTRO IR ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių Centro pradinės mokyklos nuostatus;

1.2. Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos nuostatus.

2.   Įgalioti Šiaulių Centro ir Šiaulių „Saulės“ pradinių mokyklų direktorius pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-381 „Dėl Šiaulių Centro, „Saulės“ pradinių mokyklų ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1.1 ir 1.3 papunkčius.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras