Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T-200 „Dėl Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą skyrimo nuostatus (pridedama).

1.3. Pakeisti nurodyto sprendimo 1 punktu patvirtintus Šiaulių miesto premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą nuostatus:

1.3.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ

KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATAI“;

1.3.2. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šiaulių miesto savivaldybės premijos už geriausią kultūrinės edukacijos projektą skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dokumentų premijai už geriausią kultūrinės edukacijos projektą (toliau – premija) gauti pateikimo, jų nagrinėjimo ir premijos skyrimo tvarką.“.

1.3.3. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Premija kasmet skiriama kultūrinės edukacijos projekto, vykdomo Šiaulių miesto savivaldybėje, vykdytojui už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą.“;

1.3.4. pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Premijos skyrimo tikslas – įvertinti ir skatinti Šiaulių miesto savivaldybėje vykdomų kultūrinių edukacinių projektų vykdytojus.“;

1.3.5. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Premiją gauti turi teisę Šiaulių miesto savivaldybėje registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – kandidatai), veikiantys kultūros srityje ir vykdantys kultūrinės edukacijos projektus ne mažiau kaip dvejus metus.“;

1.3.6. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros tarybos protokolo išvadą, rengia Savivaldybės mero potvarkio projektą dėl premijos skyrimo.“;

1.3.7. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Premija skiriama Savivaldybės mero potvarkiu.“;

1.3.8.  pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Teikimo forma tvirtinama Savivaldybės mero potvarkiu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027  metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras