Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL NEPRITARIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKAI

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pažymėdamas, kad asmens sveikata yra svarbiausias valstybės tikslas ir didžiausia vertybė;

skatindamas gerbti ir vertinti kiekvieną žmogų, turintį lygias teises ir galimybes į greičiausiai prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos;

suprasdamas, kad sveikatos apsaugos sistemos tikslas yra užtikrinti kuo kokybiškesnį gydymą ir ilgesnį žmonių gyvenimą;

primindamas, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybė privalo rūpintis žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus;

susipažinęs su Sveikatos apsaugos ministerijos pateikta Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka ir ją lydinčiais įstatymų projektais;

pabrėždamas, kad Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka grindžiama tik ekonominiu efektyvumu, vadybiniais rodikliais ir valstybės biudžeto lėšų taupymo metodika, o ne vertybine, prieinama ir sklandžiai veikiančia sveikatos apsaugos sistema, apsaugančia gyventojus ir gydymo įstaigų darbuotojus regionuose;

akcentuodamas, kad Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma yra nepriimtina socialinės atsakomybės aspektu, nes mažina sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose, naikina daugelio Lietuvos savivaldybių sveikatos įstaigas ar jų padalinius ir mažina ligoninių lovų skaičių visoje šalyje;

nurodydamas, kad daugumos stacionarinių paslaugų teikimo rajonuose naikinimas prieštarauja visų pagrindinių Lietuvos politinių partijų valia Seime priimtai dabar veikiančiai Nacionalinei sveikatos strategijai bei nėra numatytas dabartinės Vyriausybės programoje, o siekis likviduoti savarankiškai veikiančias reabilitacines ligonines bei sumažinti reabilitacijos paslaugų teikimą sanatorijose ne tik prieštarauja aukščiau minėtiems dokumentams, bet ir griauna jau daugiau nei šimtmetį skaičiuojančios Lietuvos kurortologijos tradicijas;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Lietuvos savivaldybės susidūrė su prieštaringomis Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijomis, nenoru atskleisti galutines reformos nuostatas, bendradarbiavimo ir informavimo stoka, nepagarbiu elgesiu su gydymo įstaigų ir savivaldos atstovais, nors būtent savivaldybes ir jų gyventojus labiausiai paveiks Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka ir jos keliami iššūkiai;

pripažindamas, kad Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka yra neproporcinga ir diskriminacinė atskirų regionų atžvilgiu ir kelia sumaištį visuomenėje;

įvertindamas tai, kad Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktais įstatymų projektais siekiama sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymo kriterijus įtvirtinti ne įstatyminiu, o poįstatyminiu lygmeniu, reikštų, kad gydymo įstaigų tinklas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas priklausytų nuo pavienių Sveikatos pasaugos ministro iniciatyvų ir poveikio;

suprasdamas, kad Sveikatos apsaugos ministerijos pristatomi įstatymų projektai neatitinka subordinacijos ir teisėkūros principų bei kelia pagrįstas abejones dėl ligoninių tinklo veiklos stabilumo, ilgaamžiškumo ir skaidrumo;

reikšdamas tai, kad Sveikatos pasaugos ministerijos planas dalį dabar teikiamų paslaugų perkelti į didžiuosius miestus reiškia gydymo atitolinimą nuo paciento, o tai prieštarautų pamatinėms Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatos apsaugos politikos nuostatoms;

kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir

prašo atsižvelgti į šioje rezoliucijoje išdėstytus argumentus, išsamiai išnagrinėti Lietuvos savivaldos ir regioninių įstaigų atstovų, medikų bendruomenės ir specialistų pasiūlymus bei pozicijas, siekiant išvengti neigiamų ilgalaikių socialinių pasekmių ir užtikrinti sveikatos paslaugų tinklo stabilumą;

ragina atsiimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 11, 151, 39 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 461 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIVP-1302 ir Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIVP-1303 bei

skatina pradėti išsamų ir atvirą svarstymą, siekiant plataus sutarimo dėl sveikatos apsaugos sistemos ir įstaigų tinklo stiprinimo bei

kviečia Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnus svarstymuose ir diskusijose elgtis pagarbiai rajonuose gyvenančių žmonių bei jos atstovaujančių savivaldybių atstovų atžvilgiu.

 

 

Seimo pirmininkas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai: