Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517

8, 111, 112 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Daugkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti daugkartines pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ir grąžinti užstatą, išskyrus pakuočių pardavėjus, prekiaujančius smulkiose parduotuvėse, kurių bendrasis plotas neviršija 90 kv. m, ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Daugkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikoma šioje dalyje numatyta išimtis, gali savo pasirinkimu dalyvauti užstato už daugkartines pakuotes sistemoje.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalo priimti vienkartinių pakuočių, už kurias pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, išskyrus pakuočių pardavėjus, prekiaujančius parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kv. m, ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Vienkartinių pakuočių pardavėjai, kuriems taikoma šioje dalyje numatyta išimtis, gali savo pasirinkimu dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.“

 

2 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

Papildyti 111 straipsnį 4 punktu ir jį išdėstyti taip:

4) užtikrinti, kad kiekvienos kaimo vietovės seniūnijos teritorijoje veiktų bent vienas automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) daugkartinių pakuočių priėmimo bei užstato grąžinimo įrenginys“.

 

3 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti įstatymo 112 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) administruoja užstatą už vienkartines pakuotes, dalyvauja organizuojant šių pakuočių atliekų priėmimą, užtikrina, kad kiekvienos kaimo vietovės seniūnijos teritorijoje veiktų bent vienas automatizuoto (nedalyvaujant žmogui) vienkartinių pakuočių priėmimo bei užstato grąžinimo įrenginys“.

2.   Pakeisti įstatymo 112 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) susitarimais su šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytais pakuočių pardavėjais ar kitų vietų, nenurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, valdytojais grindžiamas galimybes atlikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus funkcijas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

3.   Papildyti įstatymo 112 straipsnį 11 dalimi ir išdėstyti ją taip:

11. Jei administratorių yra daugiau nei vienas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras nustato administratorių tarpusavio veikimo ir atsiskaitymo pagal viešosios sutarties taisykles tvarką“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas.

1.  Šis įstatymas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

2. Aplinkos ministerija šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems pakeitimams įgyvendinamuosius teisės aktus priima iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo narė Virginija Vingrienė,