Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIV-30 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.         d. Nr. XIV-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 42 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

42 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją:

1) Andrius Bagdonas;

2) Guoda Burokienė;

3Viktoras Fiodorovas;

4) Irena Haase;

5) Sergejus Jovaiša;

6) Silva Lengvinienė;

7) Antanas Matulas;

8) Aušrinė Norkienė;

9) Kazys Starkevičius;

10) Dovilė Šakalienė;

11) Rita Tamašunienė.“

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma