Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-83 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės      d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdama į Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos 2022-04-19 prašymą Nr. (7.21Mr)Gx-34, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo“ priedą ir 6 punktą išdėstyti taip:

„6.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

 

 

Pirmadieniais – penktadieniais

nuo 8.00 val.

Šeštadieniais

nuo 8.30 val. 

Pirmadieniais – penktadieniais  

iki 18.00 val.

Šeštadieniais  

iki 16.00 val. 

6.1.

Ašmintos biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.2.

Balbieriškio biblioteka

Pirmadieniais –šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.30–14.00 val.

Pirmadieniais –šeštadieniais

iki 18.00 val.

6.3.

 

Išlaužo biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 8.00 val.

12.00–12.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

16.30 val. 

6.4.

Jiezno biblioteka

Pirmadieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Pirmadieniais – šeštadieniais

iki 18.00 val. 

6.5.

Kašonių biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.6.

 

Mozūriškių biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 11.30 val.

14.30–15.00 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.7.

Naujosios Ūtos biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.8.

Pakuonio biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais- šeštadieniais iki

18.00 val.

6.9.

Pieštuvėnų biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 11.30 val.

14.30–15.00 val. 

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.10.

Skriaudžių biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais

18.00 val.

6.11.

 

Stakliškių biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.12.

Strielčių biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.13.

Šilavoto biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais

iki 18.00 val.

6.14.

Tartupio biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 11.30 val.

14.30–15.00 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.15.

Užuguosčio biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.16.

Veiverių biblioteka

Pirmadieniais –šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Pirmadieniais – šeštadieniais

iki 18.00 val. 

6.17.

Vėžionių biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.

6.18.

Vyšniūnų biblioteka

Antradieniais – šeštadieniais

nuo 9.30 val.

13.00–13.30 val.

Antradieniais – šeštadieniais iki

18.00 val.“

 

 

Savivaldybės meras