Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 221 STRAIPSNIU IR 2 PRIEDU ĮSTATYMO
PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybės įmonė „Regitra“ vairuotojo kvalifikacijos korteles išduoda nuo 2024 m. liepos
1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas