Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS VARDO IR PAVARDĖS RAŠYMO DOKUMENTUOSE NR. XIV-903 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.          d. Nr.      

Vilnius

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečio prašymu jo ir jo vaikų vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose ir civilinės būklės aktų įrašuose rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti lotyniškos abėcėlės rašmenimis, nurašomi paraidžiui lotyniškos abėcėlės rašmenimis;

2. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje įrašyti nelotyniško pagrindo rašmenimis, perrašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis;“

3. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) vardas ir pavardė, tame pačiame dokumento šaltinyje įrašyti ir lotyniško, ir nelotyniško pagrindo rašmenimis, nurašomi paraidžiui lotyniškos abėcėlės rašmenimis.“

4. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos piliečio vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose ir civilinės būklės aktų įrašuose gali būti nurašomi arba perrašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis, jeigu:“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. vasario 01 d..

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal kompetenciją iki 2024 m. sausio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 


 

 

part_214a766f8db143f9a6415c7fad536f42_end

part_70f0f1eca0f3402ab1e91ac097bb8ab8_end

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Rita Tamašunienė

Česlav Olševski

part_137354a2838c419c8a0e89cdadde9e56_end