Prienai

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Projektas       

 

 

 

 

 

Sprendimas

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“

INVESTICIJŲ PLANO PAPILDYMO

 

2020 m. gruodžio      d. Nr.

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės tarybos     2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-261 „Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T3-173 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo“, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T3-147Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymo“ ir į akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2020 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 151 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų plano papildymo Nr. 2 derinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Derinti akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2019–2021 metų papildomas investicijas pagal priedą.

Šis sprendimas ne teismo tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras