Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES NR. IX-2206

133 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

 

2017 m.                 d.  Nr. 
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 133 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 133 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

3. Užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, arba kitos Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai, jeigu yra informacijos arba rimtas pagrindas įtarti, kad užsienietis vykdė, dalyvavo ar kitaip prisidėjo prie stambaus masto korupcijos ar pinigų plovimo, arba prie žmogaus teisių pažeidimo, dėl ko asmuo, kurio atžvilgiu buvo padarytas žmogaus teisių pažeidimas, mirė arba patyrė rimtų sužalojimų, buvo nepagrįstai nuteistas dėl politinių motyvų arba patyrė kitų rimtų neigiamų pasekmių.“

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                

 

 

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                   

 

 

1.   Gabrielius Landsbergis

2.   Andrius Kubilius

3.   Tadas Langaitis

4.   Mykolas Majauskas

5.   Žygimantas Pavilionis

6.   Audronius Ažubalis

7.   Ingrida Šimonytė

8.   Arvydas Anušauskas

9.   Rasa Juknevičienė

10. Laurynas Kasčiūnas

11. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

12. Aušrinė Armonaitė

13. Stasys Šedbaras

14. Agnė Bilotaitė

15. Edmundas Pupinis

16. Rimantas Jonas Dagys

17. Dovilė Šakalienė

18. Vytautas Bakas

19. Irena Degutienė

20. Juozas Bernatonis

21. Mantas Adomėnas